De VZW Kids & Nature beschikt over een verzekering burgerlijke aanspakelijkheid welks in tussenkomst voorziet bij ongevallen waarbij diens aansprakelijkheid betrokken is. bijvoorbeeld door een gebrek aan een installatie, materiaal,… of door een persoonlijke fout van een LPM-begeleider. Naast de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering is er ook voorzien in een tussenkomst bij lichamelijke letsels zonder dat er een fout dient te zijn in hoofde van LPM. Bijvoorbeeld, een voet verstuiken tijdens een wandeling, vallen met de mountainbike, val van de trap,… dergelijke zaken zijn gedekt onder de ongevallendekking ten belope van de polislimiet.

We raden aan om geen waardevolle voorwerpen mee te geven met de kinderen. Vzw LPM Kids & Nature is in geen geval verantwoordelijk voor verlies of breuk van GSM toestellen noch andere kostbaarheden.