LPM Kids & Nature is sinds 2015, een landelijk erkende jeugdorganisatie, gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De vzw LPM Kids & Nature organiseert vakantiekampen voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 16 jaar en verzorgt ook de officiële opleidingen tot animator, hoofdanimator en instructor waarbij na succesvolle afronding van het hele traject een attest wordt afgeleverd door de Vlaamse Overheid.

Onze vzw bestaat uit :

Voorzitter :

Patrick De Bie - patrick@lpmforkids.be

Bestuursleden :

Lise Maerten: Bestuurder en Penningmeester

Thomas De Smedt: Bestuurder en Secretaris

Camille Rutgeerts: Bestuurder